ΕΡΓΑΛΕΙΟ BUG ID ΑΠΟ ΤΟ RAID®

Bug-Id

Το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση ενός εντόμου είναι να γνωρίζετε τι είδους έντομο έχετε να αντιμετωπίσετε.

Θα χρειαστείτε διαφορετικές μεθόδους καταπολέμησης για τα διαφορετικά έντομα, γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσετε σωστά το συγκεκριμένο έντομο.

Τα παρακάτω έντομα αντιστοιχούν στην περιγραφή σας

BugLandingJIRP